גלריית וידאו

חמישה צירים 

פרופילים וצינורות

פרופילים דקים

עבודה בכל כמות

הגנה על הדופן הפנימית

ברזל מקצועי